Politika kvalitete


Politika kvalitete i upravljanja okolišem u PZC VARAŽDIN d.d.


PZC VARAŽDIN d.d. u djelatnosti održavanja i zaštite javnih cesta želi primjenom sustava upravljanja kvalitetom i okolišem prema zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 postići zadovoljstvo naručitelja i sudionika u prometu sa zahtjevima koji proizlaze iz zakonske regulative i općih potreba.

Postavljamo si ambiciozne, ostvarive i mjerljive opće i pojedinačne ciljeve te mjere upravljanja kvalitetom i okolišem sa nastojanjem da svaki zaposlenik prepozna svoju ulogu i korist od postizanja tih ciljeva i mjera te da je s time upoznat.


Uprava i zaposlenici u okviru sustava upravljanja kvalitetom i okolišem imaju trajnu obvezu:

 • Najveću pažnju posvetiti ostvarivanju i zadržavanju visokog nivoa zadovoljstva naših naručitelja kvalitetnom i pravovremenom realizacijom naših usluga;
 • Stalno usklađivati svoje aktivnosti, radne procese i djelovanje na kvalitetu i okoliš s važećom zakonskom regulativom i internim odlukama;
 • Stalno unapređivati i poboljšavati sustav upravljanja kvalitetom i okolišem, prema modelu upravljanja rizicima;
 • Usklađivanje poslovanja sa smjernicama održivog razvoja u iskorištavanju dobara, smjeru ulaganja i orjentaciji tehničkog razvoja, a u svrhu njihove međusobne usklađenosti te ispunjavanja potreba i očekivanja sadašnjih i budućih korisnika usluga;
 • Sustavnu modernizaciju mehanizacije i opreme te uvođenje novih tehnologija radi povećanja učinkovitosti i konkurentnosti;
 • Utvrđivanje i analiza značajnih aspekata i utjecaja na okoliš te održavanje najvišeg stupnja nadzora nad aspektima okoliša i nad izvršenjem procesa registriranih djelatnosti;
 • Poduzimanje odgovarajućih mjera za smanjenje i prevenciju mogućih štetnih utjecaja na okoliš;
 • Postupanje s otpadom na zakonski utemeljen, tehnološki i ekološki prihvatljiv način;
 • Poticanje, permanentno obrazovanje, osposobljavanje rukovodećeg osoblja i svih zaposlenih u cilju razvijanja stručnosti i svijesti o upravljanju kvalitetom i okolišem te obavještavanje istih kao i svih zainteresiranih strana da kreativno djeluju na poboljšanju kvalitete i odnosa prema okolišu;


 • Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem je integriran u cjeloviti poslovni sustav PZC VARAŽDIN d.d.


  U Varaždinu, 03.05.2017.


  Predsjednik uprave:

  Saša Varga, dipl.ing.geot.