Politika kvalitete


Kvalitete i upravljanja okolišem u PZC Varaždin d.d.


PZC Varaždin d.d. u djelatnosti održavanja i zaštite javnih cesta želi primjenom sustava upravljanja kvalitetom i okolišem postići zadovoljstvo naručitelja i sudionika u prometu sa zahtjevima koji proizlaze iz zakonske regulative i općih potreba.

Postavljamo si ambiciozne, ostvarive i mjerljive opće i pojedinačne ciljeve te mjere upravljanja kvalitetom i okolišem sa nastojanjem da svaki zaposlenik prepozna svoju ulogu i korist od postizanja tih ciljeva i mjera te da je s time upoznat.


Uprava i zaposlenici u okviru sustava upravljanja kvalitetom i okolišem imaju trajnu obvezu:

 • Stalno usklađivati svoje aktivnosti, radne procese i djelovanje na kvalitetu i okoliš s važećom zakonskom regulativom i internim odlukama;
 • Stalno unapređivati i poboljšavati upravljanje kvalitetom i okolišem;
 • Provoditi postupke ocjenjivanja te provođenje popravnih i preventivnih radnji;
 • Usklađivanje poslovanja sa smjernicama održivog razvoja u iskorištavanju dobara, smjeru ulaganja i orjentaciji tehničkog razvoja, a u svrhu njihove međusobne usklađenosti te ispunjavanja potreba i očekivanja sadašnjih i budućih korisnika usluga;
 • Sustavnu modernizaciju mehanizacije i opreme te uvođenje novih tehnologija radi povećanja učinkovitosti i konkurentnosti;
 • Održavanje i primjena suglasnosti (licenci) za poslove građenja prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji;
 • Utvrđivanje i analiza značajnih aspekata i utjecaja na okoliš te održavanje najvišeg stupnja nadzora nad aspektima okoliša i nad izvršenjem procesa registriranih djelatnosti;
 • Poduzimanje odgovarajućih mjera za smanjenje i prevenciju mogućih štetnih utjecaja na okoliš;
 • Postupanje s otpadom na zakonski utemeljen, tehnološki i ekološki prihvatljiv način;
 • Poticanje, permanentno obrazovanje, osposobljavanje rukovodećeg osoblja i svih zaposlenih u cilju razvijanja stručnosti i svijesti o upravljanju kvalitetom i okolišem te obavještavanje istih kao i svih zainteresiranih strana da kreativno djeluju na poboljšanju kvalitete i odnosa prema okolišu;
 • Provedba prethodno utvrđenih antirecesijskih mjera.


 • Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem je integriran u cjeloviti poslovni sustav PZC Varaždin d.d. primjenjujući zahtjeve normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, sa svim izvršenim izmjenama čime nastojimo trajno poboljšavati njegovu učinkovitost i djelotvornost.

  U Varaždinu, 30.06.2016.


  Predsjednik uprave:


  Saša Varga, dipl.ing.geot.